<img src="http://komisja-autobusowa.igkm.pl/wp-content/uploads/2018/02/LOGO_res.png"><br>Komisja Zasilania IGKM


Komisja Zasilania IGKM

Luboń, 15-17 października 2019 r.

Przykładowa strona

O Komisji

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, które odbędzie się w dniach 15-17 października 2019 r. w Luboniu k/Poznania.

Obrady odbędą się pod hasłem:

„Nowoczesne rozwiązania w trakcji tramwajowej – efekty, skutki, zagrożenia”.

Program

W tym roku Organizatorzy proponują nietypową formę Komisji, odbiegającą od standardów stosowanych w ostatnich latach. W pierwszym dniu odbędą się warsztaty pomiarowe pod nazwą: „Systemy ochrony porażeniowej w trakcji tramwajowej”. W drugim i trzecim dniu planujemy obrady w typowej dla Komisji Zasilania formie.

Program Komisji Zasilania IGKM

 

15 października 

Szkolenie obejmujące m.in.: 

– pomiary nastaw wyłączników szybkich BWS;

– pomiary poprawności działania zwierników tyrystorowych;

– pomiar rezystancji pętli zwarcia w trakcji tramwajowej;

– pomiary rezystancji izolacji, uziemień, połączeń wyrównawczych, połączeń ochronnych;

– pomiary instalacji nn.;

– podstawowe pomiary w terenie (wyznaczanie i przenoszenie wysokości);

– podstawy pracy z mapami geodezyjnymi;

– liczniki energii elektrycznej i interpretacja odczytów ze stacji prostownikowej;

– parametry energii elektrycznej w stacjach prostownikowych;

– weryfikacja jakości produktów na przykładzie osprzętu sieciowego dostępnego na polskim rynku;

– pomiary rozdzielnic prądu przemiennego SN-15kV;

– nastawy zabezpieczeń w trakcji tramwajowej ( w tym di/dt), symulacja zadziałania zabezpieczeń.

  

16 – 17  października

 W programie Komisji między innymi:

– proces projektowy i wykonawstwa dla zadania „Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego” w MPK Poznań Sp. z o.o.;

– zasilanie stacji prostownikowych z odnawialnych źródeł energii elektrycznej;

– zwykła konieczność czy korzyści z okresowego odnawiania świadectw kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją /dozorem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez elektryków ;

– konieczność remontów, modernizacji stacji prostownikowych związana  ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na energie elektryczną zużywaną przez nowoczesny tabor tramwajowy;

– rozwój komunikacji trolejbusowej obok funkcjonującej komunikacji tramwajowej na przykładzie Pragi.

 

Lokalizacja

Obrady rozpoczną się w dniu 15 października br. o godz. 10:00, a zakończą w dniu 17 października br. ok. godz. 14:00 Obrady odbędą się w Hotelu Poznański w Luboniu k/Poznania, ul. Krańcowa 4

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Komisji jest wypełnienie elektronicznego formularza uczestnictwa oraz dokonanie na konto IGKM płatności za udział w terminie do dnia 1 października 2019 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa prosimy o informację na adres: m.zawadka@igkm.pl najpóźniej na 14 dni przed Komisją, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni obciążyć Państwa pełną kwota za udział.

 • Koszt uczestnictwa w trzydniowym posiedzeniu Komisji wynosi:

650,00 zł netto + 23% VAT – do zapłaty – 799,5, zł brutto i obejmuje udział w Komisji w dniach 15 -17.10.br., w tym:

  • udział w obradach 15-17.10,
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • obiady w dniach 15-17.10,
  • kolacje w dniach 15-16.10.
 • Koszt uczestnictwa w dwudniowym posiedzeniu Komisji wynosi:

550,00 zł netto + 23% VAT – do zapłaty – 676,5 zł brutto i obejmuje udział w Komisji w dniach 16 -17.10.br., w tym:

  • udział w obradach 16-17.10,
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • obiady w dniach 16-17.10,
  • kolacje w dniu 16.10.
 • W kwestii kosztu uczestnictwa dla podmiotów nie będących członkiem IGKM prosimy o bezpośredni kontakt: Marcin Zawadka, tel. 22 848-21-02, +48 576 604 606, e-mail: zawadka@igkm.pl
 • Rezerwacji miejsc hotelowych każdy z uczestników dokonuje samodzielnie za pośrednictwem elektronicznego formularza i na warunkach określonych przez hotel (formularz rezerwacyjny).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty z tytułu uczestnictwa w Komisji na konto Izby: Santander Bank Polska nr:  80 1090 1870 0000 0001 0615 0818 do dnia 1 października 2019 r.

6

Formularz rejestracyjny na Komisję Zasilania IGKM:

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela Marcin Zawadka, tel. 22-848-21-02, e-mail: m.zawadka@igkm.pl